Theme header background image
Licznik odwiedzin: 355968

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wniosek na funkcjonowanie żłobka

Opublikowany przez admin Czwartek, 25.07.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poinformował Gminę Trzcinica, iż jej wniosek „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłóbka” uzyskał wymagającą liczbę punktów w trakcie oceny merytorycznej i został skierowany kolejnego etapu, którym są negocjacje.


Celem wniosku jest pozyskanie dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie i doposażenie żłobka w okresie jego działalności w latach 2019-2021. Wartość całkowita projektu to 907 503 w tym negocjowana kwota dofinansowania 814 783 złote. Równolegle kontynuowana jest realizacja zadania „Rozbudowa budynku przedszkola o odział żłobkowy” w Trzcinicy. Trwają prace związane z wykonaniem dachu. Na powyższe zadanie została zawarta już umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w zakresie określonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 realizowanym w roku 2019 dla modułu 1 w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Trzcinica. Wartość już pozyskanego dofinansowania to 602 000 złotych. Uruchomienie oddziału żłobkowego planowane jest na 1 grudnia 2019 roku.