Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301094

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Budowa chodników

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 01.07.2019

W Piotrówce trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej. Po zakończeniu prac w Piotrówce wykonany zostanie odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Kuźnicy Trzcińskiej.


Realizacja obu inwestycji jest możliwa dzięki porozumieniu między Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica. Gmina Trzcinica przekazała na ten cel środki w kwocie 12 800 złotych, które powinny zabezpieczyć zakres materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadania. Ponadto Gmina Trzcinica wykona prace budowlane obu odcinków chodnika.