Theme header background image
Licznik odwiedzin: 308513

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wspólne prace porządkowe

Opublikowany przez admin Środa, 05.06.2019

11 marca 2019 roku odbyło się spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy Trzcinica. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie. W trakcie spotkania zgłoszono różne wnioski i propozycje.


Jednym z nich było przeprowadzenie prac porządkowych wzdłuż dróg. Zadeklarowano jednocześnie pomoc ze strony mieszkańców w trakcie tych prac, szczególnie z wywiezieniem ziemi, która usuwana jest z pogłębionych rowów lub wyrównywanych poboczy. Wykonano już część prac na terenie Sołectw Kuźnica Trzcińska oraz Smardze, przy czym w odniesieniu do dróg powiatowych prace finansowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie, a w przypadku gminnych przez Urząd Gminy w Trzcinicy. W obu przypadkach nadmiarowy grunt wywożony był nieodpłatnie przez mieszkańców a było to koordynowane przez sołtysów oraz Członka Zarządu Powiatu Kępińskiego Renatę Ciemny. Prace będą kontynuowane i obejmą kolejne Sołectwa przy czym finansowane będą zarówno z Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie jak i Urzędu Gminy w Trzcinicy w zależności od właściciela drogi.