Theme header background image
Licznik odwiedzin: 297737

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Okolicznościowa rocznica

Opublikowany przez admin Wtorek, 04.06.2019

30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne.


Zapoczątkowały one zmiany  jakie zaszły w Naszej Ojczyźnie. Dzisiaj na pamiątkę tych wydarzeń złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz pamięci.