Theme header background image
Licznik odwiedzin: 312558

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Usuwanie azbestu

Opublikowany przez admin Środa, 26.06.2019

13 czerwca 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica. Gmina Trzcinica ze środków własnych udziela w roku 2019 pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012 – 2032”.


Wysokość przekazanego dofinansowania to 10 000 złotych a posłuży ono do demontażu materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych, następnie ich odpowiedniego zapakowania, zabezpieczenia, zważenia i załadunku, transportu na składowisko, rozładunek, unieszkodliwienia i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto odpowiedniego zabezpieczenia, zważenia i załadunku wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu na składowisko, rozładunku i unieszkodliwienia lub utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wnioski należy składać do 31 lipca 2019 roku. W trakcie trwania projektu, czyli w latach 2013 – 2018 usunięto azbest ze 128 posesji na terenie Gminy Trzcinica o łącznej masie 287, 05 tony.

Z projektu oprócz mieszkańców skorzystała także Gmina Trzcinica, która usunęła pokrycia zawierające azbest z Domu Ludowego w Wodzicznej, budynku Urzędu Gminy Trzcinica, tak zwanej Agronomówki, budynku gospodarczego przy Bibliotece w Laskach oraz przystanków autobusowych.