Theme header background image
Licznik odwiedzin: 297736

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Gminna Mała Olimpiada Matematyczna

Opublikowany przez admin Piątek, 31.05.2019

28 maja 2019 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach odbyła się Gminna Mała Olimpiada Matematyczna, w której wzięło udział dwanaścioro uczniów klas II ze szkół w Trzcinicy i Laskach.


Otwarcia konkursu dokonała dyrektor Hanna Smyrek, która powitała wszystkich życząc małym matematykom powodzenia. Głos zabrał także Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który przekazał uczniom słowa wsparcia i gratulacje. W ciągu godziny dzieci rozwiązywały zadania matematyczne wymagające sprawności rachunkowej i logicznego myślenia.

Oto wyniki:

I miejsce – Martyna Laske (ZS Laski) i Milena Mikołajczyk (ZS Laski)

II miejsce – Jan Parzonka (ZS Trzcinica)

III miejsce – Grzegorz Jeż (ZS Laski) i Maksymilian Rabiega (ZS Trzcinica)

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę książkową, a laureaci gry planszowe oraz książki. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Trzcinica.