Theme header background image
Licznik odwiedzin: 297738

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Inwestycja rozliczona

Opublikowany przez admin Czwartek, 30.05.2019

24 maja 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 716 331, 99 złotych będąca ostatecznym rozliczeniem inwestycji „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach”.


Całkowita wartość prac wyniosła 1 781 738, 29 złote. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” modernizacja energetyczna budynków  użyteczności publicznej „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, a kwota dofinansowania to 1 272 986, 31 złotych z czego 556 654, 32 złote to  wcześniej wypłacona zaliczka i obecna kwota 716 331, 99 złote jako refundacja.