Theme header background image
Licznik odwiedzin: 294048

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Kompleks lekkoatletyczny

Opublikowany przez admin Czwartek, 02.05.2019

29 kwietnia 2019 roku otwarto kompleks lekkoatletyczny przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Kępnie.


Kompleks obejmuje dwa boiska o nawierzchni syntetycznej. Powstała bieżnia, rzutnia do rzutu kulą oraz bieżnia do skoku w dal i miejsce do rozgrywania skoku wzwyż.

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który na ręce Starosty Powiatu Kępińskiego Roberta Kieruzala i Dyrektora Danuty Stefańskiej złożył gratulacje i podziękowania.