Theme header background image
Licznik odwiedzin: 305215

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Przedszkola w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Środa, 15.05.2019

30 kwietnia 2019 roku ostatecznie zakończył się nabór do przedszkoli w Gminie Trzcinica. Łącznie zostało przyjętych 156 dzieci przedszkolnych a wolnych pozostało jeszcze kilkanaście miejsc. Po raz pierwszy pojawiła się możliwość przyjęcia w skali Gminy Trzcinica wszystkich chętnych.


Stało się to realne dzięki realizacji dwóch zadań jakie zostały wykonane w tej dziedzinie. W 2014 roku oddano do użytku nowe czterooddziałowe przedszkolne w Trzcinicy, a obecnie trwają prace wykończeniowe w nowym przedszkolu w Laskach. Zgodnie z umową całość prac wykonana ma być do 28 czerwca 2019 roku.

Równolegle ogłoszone zostały przetargi na wyposażenie, które ma zostać zamontowane do końca lipca 2019 roku. Całkowita wartość prac i wyposażenia przedszkola w Laskach to 2 642 481, 88 złote.

Gmina Trzcinica na to zadanie pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999 957,19 złotych (maksymalnie można było wnioskować o 1 000 000 złotych). Drugim projektem, na który Gmina Trzcinica pozyskała środki jest projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157 987, 50 złote, a dofinansowanie 134 289, 37 złote.