Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Objazd inwestycji na terenie Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.04.2019

29 marca 2019 roku radni wraz z wójtem Gminy Trzcinica uczestniczyli w objeździe zrealizowanych, będących w realizacji oraz planowanych do wykonania inwestycji.


W Laskach zapoznano się z obiektami szkoły, w której przeprowadzono termomodernizację wraz z modernizacją, a także budową nowego przedszkola oraz bieżnią wraz ze skocznią w dal. Na każdą z tych inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. Kolejnymi miejscami były drogi Kuźnica Trzcińska – Wodziczna, Piotrówka kierunek Kępno oraz most w miejscowości Piła, te inwestycje także zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych.

W trakcie pobytu w Pomianach zaprezentowano Dom Ludowy wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik poinformował o złożonym 28 marca 2019 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu ‘Ochrona zabytków 2019’ na remont elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej pałacu w Pomianach. Kolejną miejscowością była Trzcinica i trwająca tam gminna inwestycja wodno-kanalizacyjno-drogowa oraz realizowana równolegle przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa inwestycja gazowa.