Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298220

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Gminne Śniadanie Wielkanocne

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.04.2019

6 kwietnia 2019 roku w Domu Ludowym w Wodzicznej odbyło się Gminne Śniadanie Wielkanocne.


W spotkaniu udział wzięli Minister Andżelika Możdżanowska, Poseł Bożena Henczyca, Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego a zarazem Sekretarz Gminy Renata Ciemny, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, Przedstawiciel Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba Pan Roman Rychlewicz, Przedstawiciel Senatora Łukasza Mikołajczyka Pan Dawid Korzeniewski, Przedstawiciel Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej Pani Jolanta Nowosielska, Radny Powiatu Kępińskiego Tomasz Gatner, Skarbnik Gminy Grzegorz Baraniak, Komendant Powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Robert Ciesielski, Proboszcz Parafii Trzcinica ks. kanonik Wiesław Cieplik, Radni Rady Gminy Trzcinica, Sołtysi, Przewodniczące KGW oraz ZERiI z delegacjami, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, Prezesi Stowarzyszeń z Gminy Trzcinica. Wszystkich obecnych powitała Katarzyna Kuboszek pracownik UG w Trzcinicy. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół w Trzcinicy, którzy wprowadzili wszystkich obecnych w atmosferę Świąt Wielkanocnych. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik złożył zebranym serdeczne życzenia zdrowia i radości aby nadchodzący czas był okresem spokoju i spotkań w gronie najbliższych. Podziękował również Paniom z KGW w Wodzicznej za przygotowanie uroczystości oraz na ręce Przewodniczącej złożył upominek  zwracając przy tym uwagę na rolę jaką pełnią Panie w pielęgnowaniu tradycji. Następnie wraz z Sekretarz Gminy Renatą Ciemny oraz Przewodniczącym Rady Gminy Zdzisławem Mikołajczykiem obdarowali gości słodkim upominkiem wraz z życzeniami. Życzenia złożyli również zaproszeni goście oraz przedstawiciele osób, które ze względu na inne zobowiązania nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Głos zabrała również Przewodnicząca KGW W Wodzicznej Pani Teresa Kuboszek, która podziękowała wszystkim zaproszonym za liczne przybycie oraz złożyła świąteczne życzenia. Jako gospodyni uroczystości poprosiła ks. kanonika Wiesława Cieplika o poświęcenie potraw świątecznych. Miłym akcentem było podzielenie się tradycyjnym świątecznym jajkiem.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw świątecznych przygotowanych przez Panie z KGW w Wodzicznej.