Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298231

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Zajęcia regionalne

Opublikowany przez admin Piątek, 05.04.2019

Od marca 2019 r. prowadzone są zajęcia regionalno - historyczne dla młodzieży z terenu Gminy Trzcinica. Spotkania odbywają się w Zespole Szkół w Laskach i w Zespole Szkół w Trzcinicy.


Prowadzą je Panie Alina Gawlik i Jolanta Jelonek. Opracowany został program działalności, którego głównymi celami są: poznanie najbliższego środowiska i specyfiki położenia regionu oraz rozwijanie wiedzy o lokalnej kulturze. Zajęcia mają na celu także kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej i nabywanie przez uczestników umiejętności docierania do różnych źródeł informacji historycznych.

Zajęcia finansowane są ze środków Gminy Trzcinica w ramach programu profilaktycznego.