Theme header background image
Licznik odwiedzin: 294048

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Ocena formalna III etapu

Opublikowany przez admin Wtorek, 30.04.2019

15 kwietnia 2019 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu podał informację o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach OSI PRIORYTETOWEJ IV „Środowisko” DZIAŁANIE 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” PODDZIAŁANIE 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. Wśród pozytywnie ocenionych 12 wniosków znalazł się wniosek Gminy Trzcinica „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”.


Teraz kolej na ocenę merytoryczną, która zadecyduje o przyznaniu środków na realizację tego zadania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia realizacja nastąpi w 2020 roku.

Wniosek dotyczy trzeciego etapu zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego i obejmuje ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostała część Pocztowej. Całkowita wartość trzeciego etapu to 5 284 095,38 złote w tym wnioskowana wartość dofinansowania to 3 184 967,44 złote.

W 2018 roku został wykonany pierwszy etap obejmujący ulice: część Jana Pawła II, Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną i część Pocztowej.

W bieżącym roku realizowany jest drugi etap obejmujący ulice: Jana Pawła II, Kluczborską i Boczną.