Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298227

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Dokumentacja posterunku w Laskach

Opublikowany przez admin Środa, 03.04.2019

1 kwietnia 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęło pismo w sprawie wydania warunków technicznych na budowę nowych przyłączy oraz  podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do zadania: „Budowa Posterunku w Trzcinicy z siedzibą w Laskach”.


1 kwietnia 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęło pismo w sprawie wydania warunków technicznych na budowę nowych przyłączy oraz  podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do zadania: Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Posterunku w Trzcinicy z siedzibą w Laskach”.

Także tego dnia odbyło się spotkanie z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie mł. insp. Roberta Ciesielskiego, Kierownika Posterunku w Trzcinicy z/s w Laskach mł. asp Marcina Żłobińskiego z Wójtem Gminy Trzcinicy Grzegorzem Hadzikiem w celu omówienia zaawansowania prac projektowych i docelowo prac budowlanych. Zaprezentowana została wizualizacja przyszłego posterunku. Zakończenie prac budowlane planowane jest w 2020 roku a całość środków pochodzić będzie z programu rządowego.