Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Sprzęt dla ochotniczej straży pożarnej

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.04.2019

Zawarte zostały porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Trzcinica a OSP Laski, OSP Piotrówka i OSP Trzcinica dotyczące przekazania środków z budżetu Gminy Trzcinica na zakup sprzętu przeciwpożarowego.


Łączna wartość dotacji to 36 286 złote. W ramach zawartego  porozumienia OSP w Laskach zakupi pompę szlamową i dwa radiotelefony, OSP w Piotrówce dwa aparaty powietrzne z czujnikami a OSP w Trzcinicy aparat powietrzny z czujnikiem, cztery latarki oraz system podtrzymujący zasilanie w samochodzie pożarniczym MAN wraz z montażem. Realizacja porozumienia  przewidziana jest do końca maja 2019 roku.