Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

VII Gminny Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji” dla przedszkolaków

Opublikowany przez admin Piątek, 12.04.2019

4 kwietnia 2019 r. w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji” pt. „Wszystko co fruwa”. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli w Laskach i Trzcinicy.


Organizacją konkursu zajmowały się nauczycielki Mariola Bednarek i Aurelia Woźnica wraz z pomocami nauczyciela, natomiast przygotowaniem dzieci do konkursu nauczycielki poszczególnych oddziałów przedszkolnych. Nagrody ufundował Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.

Zmagania „małych recytatorów” oceniała komisja w składzie: Ewa Hetmańczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy, Ewa Gaze – nauczyciel-bibliotekarz i Karolina Żłobińska – przedstawiciel Urzędu Gminy w Trzcinicy. Recytacje były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.



W pierwszej kategorii dzieci młodsze 3-4-latki

I miejsce zajęła: Agata Bartkowiak (PPS w Trzcinicy)

II miejsce zajęły: Malwina Biczysko (PPS w Laskach), Olga Nawrot (PPS w Laskach), Kornelia Uszycka (PPS w Trzcinicy)

III miejsce zajęły: Lena Grabska (PPS w Laskach), Zofia Żłobińska (PPS w Trzcinicy)

Wyróżnienie zdobyły: Oliwia Kowalińska (PPS w Laskach), Martyna Możdżeń (PPS w Trzcinicy)



W drugiej kategorii dzieci starsze 5-6-latki

I miejsce zajęli: Hubert Papiór (PPS w Trzcinicy), Hanna Woźnica (PPS w Trzcinicy), Marcel Zimoch (PPS w Laskach)

II miejsce zajęli: Filip Lubojański (PPS w Laskach), Paulina Pieles (PPS w Trzcinicy)

III miejsce zajęła: Wiktoria Nawrocka (PPS w Laskach)

Wyróżnienie zdobyły: Michalina Nolbert (PPS w Trzcinicy), Wiktoria Skiba (PPS w Laskach)



Różnorodność tematyczna, jak i trudność, czy długość niektórych utworów wzbudziła podziw zarówno komisji, jak i publiczności, czyli wszystkich przedszkolaków z Przedszkola w Trzcinicy. Recytujący byli nagradzani brawami, a także odgłosami ćwierkania, klekotania, czy kukania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz ptaszki, które były nawiązaniem do tytułu konkursu.

Wójt Gminy Trzcinica pan Grzegorz Hadzik wręczył nagrody, a także podziękował organizatorom za przygotowanie konkursu i wzbudzanie zainteresowań literacko-przyrodniczych wśród dzieci przedszkolnych w naszej gminie.