Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Trwa budowa sieci gazowej

Opublikowany przez admin Czwartek, 11.04.2019

28 lutego 2019 roku Wójt Gminy Trzcinica uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa. W trakcie spotkania ustalono harmonogram tegorocznych prac realizowanych w miejscowości Trzcinica z uwzględnieniem gminnej inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej.


W marcu 2019 rozpoczęły się prace związane z budową sieci gazowej na kolejnych ulicach miejscowości Trzcinica. Jest to kontynuacja zeszłorocznych prac. Wśród ulic objętych tegorocznym zakresem inwestycji gazowej jest ulica Szkolna. Przy ulicy Szkolnej zlokalizowane są obiekty szkolne, przedszkolne i biblioteczne zasilane ze wspólnej kotłowni, która obecnie opalana jest olejem opałowym. Inwestycja gazu ziemnego da możliwość przełączenia tej kotłowni na zasilanie w postaci gazu ziemnego podobnie jak zostało to wykonane w 2017 roku w Zespole Szkół w Laskach w ramach termomodernizacji.