Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298222

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Punkt informacyjny w sprawie programu „Nowa Piątka”

Opublikowany przez admin Czwartek, 11.04.2019

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia w godzinach od 10:30 do 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Trzcinica dyżur pełnić będą pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym dniu udzielane będą informacje dotyczące Programu „Nowa Piątka”.


prezentacja programów #NowaPiątka