Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Modernizacje rozpoczęte

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 01.04.2019

W Gminie Trzcinica w ostatnim czasie oprócz trwających i rozpoczętych dużych inwestycji przeprowadzono kilka mniejszych modernizacji.


W Domu Ludowym w Piotrówce wykonano nowy piec kuchenny, w Domu Ludowym w Laskach zakupiono krzesła oraz została zawarta umowa na remont oraz modernizację zmywalni i dolnej łazienki. W Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej zakupiono i zamontowano wyposażenie kuchni w tym szafę chłodniczą. W Domu Ludowym w Wodzicznej Ochotnicza Straż Pożarna pomalowała salę klubową a ze środków gminnych zakupiono rolety, zawarta została także umowa na wykonanie i montaż szaf na zapleczu kuchennym.

Przygotowano dokumentację techniczną i zamówiono wyposażenie, które wykorzystane zostanie przy remoncie kanalizacji w Domach Ludowych w Pomianach i Smardzach.

Zabezpieczono środki w postaci dotacji na remont i wykonanie chodników przy drodze powiatowej w Piotrówce i Kuźnicy Trzcińskiej.

Zawarta została umowa na wykonanie oraz dostarczenie obiektów gospodarczych przeznaczonych do magazynowania sprzętu i wyposażenia na stadionach w Laskach i Trzcinicy.