Theme header background image
Licznik odwiedzin: 409480

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Wieczór autorski

Opublikowany przez admin Piątek, 22.03.2019

21 marca 2019 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy odbył się wieczór autorski Pana Stefana Durki połączony z promocją tomiku wierszy „Byłem, jestem, pozostanę”.


Wszystkich obecnych powitały Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Pani Renata Gość i Prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” Pani Anna Parzonka.

W trakcie uroczystości Pani Renata Adamska zaprezentowała osobę i twórczość pana Stefana Durki. Nie zabrakło występu młodych mieszkańców Gminy Trzcinica w osobach Julity Krowiarz i Aleksandra Okaja. W trakcie spotkania goście i mieszkańcy przekazali gratulacje i życzenia na ręce Pana Stefana Durki - autora wierszy. Autorem ilustracji była Pani Natalia Wabnic- Maryniak.

Wydarzenie było współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy oraz Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość”, które ponadto było wydawcą tomiku wierszy „Byłem, jestem, pozostanę”.