Theme header background image
Licznik odwiedzin: 297734

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Dzień Sołtysa

Opublikowany przez admin Czwartek, 14.03.2019

11 marca 2019 roku obchodzony jest „Dzień Sołtysa” i z tej okazji w Gminie Trzcinica odbyło się spotkanie.


Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przekazał życzenia i gratulacje dla wszystkich Sołtysów, podziękował też za pracę i zaangażowanie. Mimo uroczystego charakteru spotkanie było okazją do przekazania informacji oraz uwag na temat planowanych inwestycji, remontów i innych działań. Sołtysi mieli możliwość zgłoszenia swoich wniosków w zakresie potrzeb i oczekiwań mieszkańców.