Theme header background image
Licznik odwiedzin: 342253

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Inwestycje dla najmłodszych

Opublikowany przez admin Wtorek, 12.03.2019

6 marca 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość przekazania promes w ramach zadania realizowanego z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 pn. „Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”.


Gmina Trzcinica otrzymała promesę na dofinansowanie w kwocie 602 000 złotych na „Rozbudowę przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”.

W ubiegłym roku opracowana została odpowiednia dokumentacja projektowa i złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie polegające na rozbudowie przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy musi być zrealizowane do grudnia 2019 roku. Całkowita wartość zadania to 1 122 310 złotych, w tym 602 000 złotych dofinansowania z programu „MALUCH +” 2019. Równolegle kontynuowane są prace wykończeniowe w  ramach realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”. Zainstalowane zostały instalacje wewnętrzne, trwa montaż wentylacji z odzyskiem ciepła i wykonywane są tynki wewnętrzne. Gmina Trzcinica pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999 957,19 złotych (maksymalnie można było wnioskować o 1 000 000 złotych). Ponadto Gmina Trzcinica pozyskała środki na projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289,37 złote.

Zabezpieczone zostały także środki w kwocie 378 000 złotych na zakup wyposażenia kuchni wraz z zapleczem, pomieszczeń dydaktycznych i placu zabaw w nowym przedszkolu w Laskach.