Theme header background image
Licznik odwiedzin: 305815

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wspólny projekt

Opublikowany przez admin Piątek, 01.03.2019

Stowarzyszanie „Wrota Wielkopolski” wraz z Gminą Trzcinica zrealizuje projekt polegający na zamontowaniu stacji meteorologicznych.


Stacje meteorologiczne umieszczone zostaną przy Zespole Szkół w Trzcinicy oraz Zespole Szkół w Laskach, przy czym koszt jednej z nich pokryje Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”, a drugiej Gmina Trzcinica. Stacje meteorologiczne posłużą do podniesienia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska oraz do celów edukacyjnych.