Theme header background image
Licznik odwiedzin: 297737

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wspólny projekt

Opublikowany przez admin Piątek, 01.03.2019

Stowarzyszanie „Wrota Wielkopolski” wraz z Gminą Trzcinica zrealizuje projekt polegający na zamontowaniu stacji meteorologicznych.


Stacje meteorologiczne umieszczone zostaną przy Zespole Szkół w Trzcinicy oraz Zespole Szkół w Laskach, przy czym koszt jednej z nich pokryje Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”, a drugiej Gmina Trzcinica. Stacje meteorologiczne posłużą do podniesienia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska oraz do celów edukacyjnych.