Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301850

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Trwa inwestycja

Opublikowany przez admin Środa, 06.02.2019

W ramach realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski” kontynuowane są prace wewnątrz obiektu. Zakończenie prac planowane jest do 28 czerwca 2019 roku.


Na powierzchni 467,78 metrów kwadratowych znajdą się sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne i zabawki. Zaplanowano kuchnię wraz ze wszystkimi magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi. W obiekcie znajdzie się jadalnia wraz z dużym holem i systemem drzwi rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkania integracyjne lub środowiskowe.

Kolejnymi pomieszczeniami są pokoje logopedy, pielęgniarki, personelu a także pomieszczenia socjalne i techniczne zgodnie z obowiązującymi wymogami. Budynek projektowany jest w technologii energooszczędnej, w tym z systemem odzysku ciepła podobnego do zastosowanych w obiektach przedszkola i biblioteki w Trzcinicy oraz zmodernizowanego Zespołu Szkół w Laskach. Gmina Trzcinica pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999 957,19 złotych (maksymalnie można było wnioskować o 1 000 000 złotych). Drugim projektem, na który Gmina Trzcinica pozyskała środki jest projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289,37 złote.

W ramach przygotowań do realizacji tego drugiego projektu trwają prace nad ustaleniem zakresu rzeczowego i wyposażenia pomieszczeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych.