Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301845

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Zebranie OSP Pomiany

Opublikowany przez admin Wtorek, 05.02.2019

2 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Pomianach. W trakcie zebrania przedstawione i omówione zostały sprawozdania z bieżącej działalności, spraw finansowych oraz podejmowanych działań.


Przedyskutowano problematykę szkoleń, ochrony przeciwpożarowej oraz zakupów sprzętu. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik przekazał Prezesowi Druhowi Jerzemu Iłskiemu podziękowanie dla całej jednostki za zaangażowanie i działalność na rzecz miejscowości Pomiany i Gminy Trzcinica. Ustalono także plany na 2019 rok.