Theme header background image
Licznik odwiedzin: 297735

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Informacja w sprawie zmiany godzin przyjmowania wniosków na dowód osobisty w dniu 1 marca br.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.02.2019

Informacja w sprawie skrócenia godzin przyjmowania wniosków na dowód osobisty w dniu 1 marca br. związana z wdrożeniem nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.