Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301845

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Zebranie OSP Smardze i OSP Aniołka Pierwsza

Opublikowany przez admin Piątek, 01.02.2019

26 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Smardzach, natomiast 27 stycznia 2019 roku analogiczne zebranie w Aniołce Pierwszej.

W trakcie zebrań przedstawione były i omówione podejmowane w trakcie 2018 roku działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia oraz udziału w zabezpieczaniu uroczystości i wydarzeń na terenie Gminy Trzcinica. Omówiono plany finansowe oraz zakupy sprzętu i wyposażenia. Zebrania były okazją do ustalenie planów i zamierzeń na 2019 rok. W trakcie zebrania w Aniołce Pierwszej Druh Dawid Aleksandrowicz został wyróżniony odznaką „Strażak Wzorowy”, którą wręczył Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP Druh Grzegorz Hadzik. Obecni w trakcie podsumowań złożyli gratulacje i podziękowania za kolejny rok działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej.