Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301850

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 01.02.2019

Harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Trzcinica w okresie od 4 lutego do 19 lutego 2019 r.

Harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Trzcinica