Theme header background image
Licznik odwiedzin: 325676

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Podsumowanie projektu Akademia Chóralna

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 30.12.2019

29 listopada zakończyła się kolejna edycja projektu Akademii Chóralnej - „Śpiewająca Polska”. W projekcie, który rozpoczął się 2 stycznia 2019 roku i trwał do 29 listopada 2019 r., udział wzięły oba chóry szkolne. Organizatorem projektu Akademii Chóralnej jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, które współfinansuje go ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Uczniowie należący do chórów rozwijają swoje zdolności i pasje, bardzo często występują publicznie uświetniając swoimi koncertami szereg uroczystości szkolnych, środowiskowych, gminnych, parafialnych i powiatowych. Z chórem szkolnym Szkoły Podstawowej w Trzcinicy zajęcia w ramach programu prowadzi Dyrygent Renata Adamska, natomiast z chórem szkolnym Violino z Zespołu Szkół w Laskach pracuje Dyrygent Danuta Wieczorek. Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu kontynuowane są działania Śpiewającej Polski wspierające zespoły chóralne. Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży.

Powyższe zadania realizowane były poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszelkie inne działania służące opiece merytorycznej nad dyrygentami i uczniami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, przekazywanie literatury repertuarowej i metodycznej. Projekt kierowany jest do chórów dzieci i młodzieży działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Współpraca Gminy Trzcinica z Projektem Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” trwa już od 2007 roku.