Theme header background image
Licznik odwiedzin: 355964

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.10.2019

10 października 2019 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się dwunaste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Trzcinica.


W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, Sekretarz Gminy Renata Ciemny, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Barbara Maruszka - Bednarek, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół  w Laskach, wychowawcy wyróżnionych uczniów oraz stypendyści wraz z rodzicami. Stypendia dla uczniów zostały przyznane w czterech kategoriach: wyróżnienia za wyniki w nauce, osiągnięcia w  nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej.

Otwarcia uroczystości dokonała prowadząca Katarzyna Kuboszek przytaczając historię stypendiów  w Gminie. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik pogratulował wszystkim stypendystom ich rodzicom oraz dyrektorom, nauczycielom i  wychowawcom. Podziękował także za pomoc w przygotowanie uroczystości Zespołowi Szkół w Trzcinicy a także za występ Chórowi pod kierunkiem Pani Renaty Adamskiej.

Za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019  stypendia otrzymało 55 uczniów w tym 7  w dwóch dziedzinach. Każdy stypendysta otrzymał list gratulacyjny wraz ze stypendiami, a rodzice listy gratulacyjne i róże.

Podwójne stypendia otrzymali:

Za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w nauce: Martyna Antoniak, Natalia Parzonka (obie z ZS w Trzcinicy)

Za wyniki w nauce oraz w dziedzinie kultury i działalności artystycznej: Natalia Pawlik (ZS w Trzcinicy), Zofia Bogacz (ZS w Laskach)

Za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe: Lena Nawrot, Patryk Bakalarz, Zofia Gość (wszyscy uczniowie z ZS w Laskach)  

Za wyniki w nauce przyznano stypendia 30 uczniom, którzy mogą pochwalić się osiągnięciem w roku szkolnym 2018/2019 średniej ocen  5,4 w szkołach podstawowych i 5,3 w gimnazjach. Są to uczniowie Zespołu Szkól w Trzcinicy: Zuzanna Durlej, Patryk Fiołka, Mikołaj Fusek, Kornelia Jeziorna, Kacper Lenort, Kacper Nawrocki, Nikola Nowak, Wiktoria Nowak, Maciej Pregiel, Lena Strycharek, Amelia Tomalik, Anna Więcek, Ewa Więcek, Maciej Żurawa, Miłosz Żurawa i Zespołu Szkół w Laskach: Andżelika Zimoch, Martyna Namyślak, Jan Bonczol, Martyna Hojeńska, Paulina Tomalik, Dominika Smyrek, Oliwia Laske, Lena Grycman.

Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymało 9 uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 zostali indywidualnymi laureatami olimpiad lub konkursów: wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie nauki. Stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy: Karolina Dłubak – Sierańska, Julia Gatner, Emilia Grycman, Michalina Jokiel, Samanta Nowak, Jakub Parzonka,  Marcin Stefański.

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej przyznano 8 stypendiów uczniom zajmującym w roku szkolnym  2018/2019 wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzygminnych oraz posiadający osiągnięcia kulturalne i artystyczne (m.in. plastyczne, recytatorskie, taneczne, wokalne, teatralne).     Z Zespołu Szkół w Trzcinicy stypendium otrzymała Julia Jokiel, a Zespołu Szkół w Laskach:  Jakub Siwa,  Lena Przybylska, Roman Fabian, Mateusz Mikisz, Wiktoria Bielińska.

Stypendia sportowe otrzymało 15 uczniów, którzy mogli pochwalić się sukcesami w zawodach sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym i wysokimi osiągnięciami sportowymi, które przyczyniają się do promowania Gminy Trzcinica na szczeblu powiatowym. Stypendyści z Zespołu Szkół w Trzcinicy to Jan Parzonka, Magdalena Adamska, a z Zespołu Szkół w Laskach: Kamila Kłodnicka, Grzegorz Jeż, Zofia Grycman,  Krystian Baum, Milena Mikołajczyk, Karol Woźniak, Wiktor Biczysko, Maja Grycman, Piotr Mikisz, Jacek Ertel,

Jak dodaje Wójt Gminy Grzegorz Hadzik: Gratuluję tak licznych osiągnięć, co bardzo mnie cieszy, jednocześnie życzę kolejnych. Gratuluję i dziękuję wyróżnionym uczniom, dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom oraz rodzicom. Uważam, iż taka forma wyróżnień dobrze się sprawdza i przyczynia się do dalszego motywowania uczniów.