Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301094

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Opublikowany przez admin Środa, 09.01.2019

W ramach ogólnopolskiego programu „Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej” przekazanych zostało dla OSP w Laskach i OSP w Trzcinicy łącznie 51 kart.

Karty przeznaczone są do indywidualnego i niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą korzystania z zakupów miesięcznie do 200 litrów paliwa. Program dotyczy członków OSP zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Ponadto program dotyczy strażaków ochotników z obu jednostek zrzeszonych w KSR-G, którzy zostali przeszkoleni, posiadają aktualne badania lekarskie oraz zostali objęci ubezpieczeniem, co finansowane jest ze środków Gminy Trzcinica.