Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301094

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Kontynuacja zajęć Szkolnego Klubu Sportowego

Opublikowany przez admin Wtorek, 08.01.2019

Gmina Trzcinica w 2018 roku, w okresie od stycznia do listopada realizowała w Zespole Szkół w Laskach i w Zespole Szkół w Trzcinicy projekt Szkolnego Klubu Sportowego, którego operatorem był Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

Zajęcia odbywały się łącznie w 3 grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej grupy, a prowadzili je nauczyciele wychowania fizycznego w salach gimnastycznych oraz na terenie szkolnych boisk sportowych. Program ten współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Gmina Trzcinica planuje w bieżącym roku kontynuację tych zajęć, a do projektu zostały zgłoszone 4 grupy, po dwie grupy z każdej ze szkół podstawowych. W Zespole Szkół w Laskach zajęcia z gier zespołowych w grupie mieszanej prowadzić będzie Małgorzata Drzazga, natomiast z gier i zabaw ruchowych Dorota Cłapa. Z kolei w Zespole Szkół w Trzcinicy zajęcia z gier zespołowych w grupie chłopięcej prowadzić będzie Krzysztof Stefański, natomiast zajęcia ogólnorozwojowe w grupie dziewczęcej Elżbieta Godek.
Celem zajęć jest poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, jak również promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Jak pokazała realizacja programu w 2018 roku, zajęcia uwzględniały różne ciekawe formy. Oprócz tradycyjnych treningów z gier zespołowych takich jak: piłka nożna, siatkówka czy koszykówka, nie zabrakło też turniejów, budowane były różnorodne tory przeszkód, na których dzieci rozwijały swoją wytrzymałość, siłę, zwinność, szybkość, pokonywały swoje lęki, poznawały swoje możliwości i wzmacniały wiarę w siebie.