Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301845

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Powstanie nowy budynek Posterunku Policji

Opublikowany przez admin Środa, 30.01.2019

25 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie roku 2018 przez Komendę Powiatową Państwowej Policji w Kępnie.

W podsumowaniu udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Roman Kuster, Starosta Robert Kieruzal, Wicestarosta Alicja Śniegocka, Prokurator Emilia Mielcarek – Wojciechowska, Komendant Powiatowy Policji w Kępnie młodszy inspektor Robert Ciesielski, przedstawiciele samorządów, w tym Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz policjanci.  W trakcie narady przedstawiano sprawozdania oraz wyniki działań w różnych obszarach. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Roman Kuster przekazał informacje o podjęciu decyzji budowy nowej siedziby Posterunku Policji w miejscowości Laski. Budowa realizowana będzie na działce sąsiadującej z obecną siedzibą. Teren ten umożliwia tego typu budowę, posiada odpowiednie uregulowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ma też dostęp do wszystkich mediów, a więc kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz gazowej, a także infrastruktury energetycznej i światłowodowej. Budowa zaplanowana jest na lata 2019-2020 i realizowana będzie ze środków budżetu państwa. Starosta Robert Kieruzal podziękował za pracę i zaangażowanie policjantów. Natomiast Wójt Grzegorz Hadzik oprócz podziękowań za wykonaną przez policjantów pracę podziękował za podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji nowej siedziby Posterunku.


Źródło: https://www.radiosud.pl/

Źródło: https://www.radiosud.pl/