Theme header background image
Licznik odwiedzin: 356401

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Opublikowany przez admin Czwartek, 03.01.2019

Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica kontynuowana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zgodnie z nowymi zasadami nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co udokumentowane będzie przez złożenie pisemnego oświadczenia.
Od 01 stycznia 2019 r. istnieje możliwość telefonicznego oraz elektronicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 62 78 28 968 lub mailowo pod adresem: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl
Punkt zlokalizowany nadal będzie w Urzędzie Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, I piętro – Sala nr 10 – godziny przyjęć: piątki od 7:30 do 11:30.
W wyżej wymienionej lokalizacji, w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi piątek miesiąca świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony będzie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra.
Od stycznia 2019 nieodpłatna pomoc prawna polegać będzie na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- nieodpłatnej mediacji (od 2020 r.),
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmować będzie:
- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
- porady dla osób zadłużonych,
- porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.