Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301094

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Strażacki Kalendarz

Opublikowany przez admin Środa, 02.01.2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Aniołce Pierwszej wydała kalendarz na 2019 rok. Opracowanie graficzne oraz przygotowanie do druku wykonała firma ESNET.

Jeden z egzemplarzy kalendarza został przekazany przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołce Pierwszej, Dawida Aleksandrowicza Wójtowi Gminy Trzcinica.