Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Kontynuacja modernizacji

Opublikowany przez admin Czwartek, 27.09.2018

W Laskach na ulicy Zamkowej rozpoczęła się budowa chodnika. Natomiast w Trzcinicy firma Energia.pl z Ostrowa Wielkopolskiego w dniach 24-25 września 2018 przeprowadziła prace renowacyjne drugiej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody.

W Laskach na ulicy Zamkowej rozpoczęła się budowa chodnika. Zadanie to jest dofinansowane ze środków gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Natomiast w Trzcinicy firma Energia.pl z Ostrowa Wielkopolskiego w dniach 24-25 września 2018 przeprowadziła prace renowacyjne drugiej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody. Zrealizowany zakres renowacji przywrócił wydajność i sprawność. Koszt wykonywanych robót hydraulicznych wyniósł 16 800 złotych.