Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298225

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Przygotowania do pozyskania środków na żłobek

Opublikowany przez admin Środa, 26.09.2018

18 września 2018 r. w Trzcinicy rozpoczął się cykl szkoleń pn. „Nowe kompetencje samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”. Zajęcia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Gospodarki z Bydgoszczy.

 

W szkoleniu udział wzięli pracownicy Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz pracownicy Urzędu Gminy Trzcinica. Kolejne spotkania szkoleniowe zaplanowano w dniach: 21.09 (piątek), 24.09 (poniedziałek) i 27.09 (czwartek). Tematyka szkolenia obejmuje między innymi: omówienie aktów prawnych i strategii związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. Wśród bloków szkoleniowych  przewidziano także tematykę zarządzania inwestycją budowy żłobków i klubów dziecięcych oraz finansowanie takich nowo powstałych instytucji.
Gmina Trzcinica posiada już komplet dokumentacji projektowej dla budowy żłobka oraz planuje w bieżącym roku przystąpić do konkursu ofert na finansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „MALUCH+”, który ogłoszony zostanie prawdopodobnie w listopadzie.