Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wniosek droga powiatowa Laski –Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 25.09.2018

Powiat Kępiński  w dniu 17 września 2018 roku złożył wniosek w ramach programu „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”. Kwota całkowita wniosku to 9 477 019,46 złotych, wnioskowane dofinansowanie: 3 000 000,00 złotych, wkład własny: 6 477 019,46 złotych.

Powiat Kępiński  w dniu 17 września 2018 roku złożył wniosek „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica” w ramach programu „PROGRAM ROZOWJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”. Kwota całkowita wniosku to 9 477 019,46 złotych, wnioskowane dofinansowanie: 3 000 000,00 złotych, wkład własny: 6 477 019,46 złotych.
Projektem objęty jest odcinek od miejscowości Laski stacja benzynowa poprzez skrzyżowanie w Granicach do miejscowości Trzcinica tzw. Organistówka.