Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298219

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Oświetlenie Uliczne i Drogowe

Opublikowany przez admin Wtorek, 25.09.2018

Gmina Trzcinica uczestniczy w pracach grupy zakupowej energii elektrycznej. Grupa zakupowa składa się z samorządów lokalnych oraz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.


Rozstrzygnięty został przetarg na zakup energii elektrycznej, która wykorzystywana będzie w urządzeniach stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, Domach Ludowych oraz obiektach sportowych, oświatowych, komunalnych i kulturalnych. Nie rozstrzygnięto natomiast przetargu na oświetlenie uliczne i zostanie on ponowiony przez lidera grupy zakupowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Rozstrzygnięcie tego drugiego przetargu da możliwość dokonania analizy długości oświetlenia nocnego na terenie Gminy Trzcinica w tym jego ewentualnego wydłużenia.