Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298231

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Opublikowany przez admin Środa, 01.08.2018

Powstanie Warszawskie było  największym zrywem podziemia w okupowanej Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki przystąpiło około 50 000 powstańców. Powstanie zaplanowane było na kilka dni, a trwało do 2 października, czyli 63 dni.

W czasie walki zginęło około 18 000 powstańców, a około 25 000 zostało rannych. Ogromne były starty wśród ludności cywilnej, które wyniosły około 180 000 zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców w liczbie około 500 000 wypędzono z miasta. Warszawa została niemal całkowicie zburzona i spalona.
Dziś obchodzimy kolejną rocznicę tych wydarzeń, przy tablicy pamiątkowej poświęconej „Żołnierzom Polskim Poległym za Ojczyznę” zapalony został znicz pamięci.