Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298229

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Otwarcie placów zabaw

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 23.07.2018

Zakończyła się budowa placów zabaw w Laskach i Trzcinicy. 23 lipca 2018 zostały one udostępnione do użytkowania. W ramach zadania „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica” realizowana była budowa obu placów zabaw oraz altan grillowych w Pomianach i Teklinie.

Oba place zabaw zlokalizowane są w sąsiedztwie obiektów sportowych i stanowią ich uzupełnienie. Operacja pn. „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita to 197 807 złotych, a dofinansowanie wyniosło 118 316 złotych.