Theme header background image
Licznik odwiedzin: 294048

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wiedza o społeczeństwie

Opublikowany przez admin Czwartek, 06.12.2018

23 i 26 listopada 2018 roku w Zespole Szkół w Laskach odbyły się lekcje Wiedzy o Społeczeństwie, w trakcie których Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przedstawił rolę i zadania samorządu lokalnego.

Zajęcia były okazją do zadawania pytań oraz pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania organów samorządowych i roli w tym mieszkańców.