Theme header background image
Licznik odwiedzin: 294048

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Mikołajkowe spotkanie w przedszkolach

Opublikowany przez admin Czwartek, 06.12.2018

W świąteczny nastrój w Gminie Trzcinica wprowadził dzień 6 grudnia 2018 roku. Przedszkolaków z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Zespołu Szkół w Laskach odwiedził Święty Mikołaj, któremu towarzyszył Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.

Najmłodsi zostali obdarowywani słodkimi niespodziankami oraz nowymi zabawkami dla każdego oddziału przedszkolnego. Wizyta Świętego Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dzień w roku. Każde z nich otrzymało także upominek przygotowany przez rodziców. Wójt Gminy Trzcinica przekazał życzenia, pogratulował przygotowania uroczystości oraz podziękował rodzicom i Radzie Rodziców za pomoc i zaangażowanie.