Theme header background image
Licznik odwiedzin: 285927

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Biało - czerwone flagi

Opublikowany przez admin Czwartek, 08.11.2018

Do Urzędu Gminy Trzcinica dotarło 8 biało - czerwonych flag. Nadawcą przesyłki jest Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Flagi zostaną przekazane Sołtysom Gminy Trzcinica w celu uświetnienia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.