Theme header background image
Licznik odwiedzin: 285927

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Wystawa poświęcona dorobkowi II Rzeczypospolitej pt. "Tak powstawała Niepodległa"

Opublikowany przez admin Środa, 07.11.2018

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej pt. "Tak powstawała Niepodległa".

Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu "Niepodległa", autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu "Niepodległa"), a konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.