Theme header background image
Licznik odwiedzin: 285927

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Konkurs pt. „Dary jesieni a wyobraźnia dziecka”

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 05.11.2018

25 października 2018 r. w Przedszkolu w Trzcinicy odbył się VI Gminny Konkurs Plastyczno-Techniczny pt. „Dary jesieni a wyobraźnia dziecka”. W konkursie podzielonym na dwie kategorie wiekowe wzięło udział dwunastu uczestników (po dwóch z każdego oddziału przedszkolnego).

Pani Mariola Bednarek – kierownik przedszkola powitała dzieci, opiekunów i członków komisji konkursowej. Pani Aneta Jędryca przedstawiła temat tegorocznego konkursu „Jesienny obraz” i zapoznała uczestników ze sposobem pracy i przygotowanymi materiałami, zaprezentowała przykładowe obrazy wykonane z darów jesieni i zaprosiła dzieci do działania.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: pani Ewa Hetmańczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy, pani Zofia Kwaśniak – pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy i pani Renata Marczak – nauczyciel Zespołu Szkół w Laskach.
Mali artyści dowolnie dobierali wysuszone rośliny i nasiona do swoich prac i stworzyli w ten sposób niepowtarzalne obrazy. Powstały zwierzęta, ptaki i leśne stworki. Po skończeniu pracy plastyczno-technicznej każdy uczestnik opowiadał o swoim dziele. Z wykonanych prac została stworzona piękna wystawa, którą podziwiała cała przedszkolna brać.
Laureaci konkursu:


Kategoria I – dzieci 3,4-letnie
I miejsce Karolina Hojeńska PPS w Trzcinicy
II miejsce Olga Nawrot PPS w Laskach
Wyróżnienie Martyna Gość PPS w Trzcinicy
Wyróżnienie Aurelia Stężały PPS w Laskach


Kategoria II – dzieci 5,6-letnie
I miejsce Wiktoria Zimoch PPS w Trzcinicy
II miejsce Michalina Nolbert PPS w Trzcinicy
III miejsce Anna Diachenko PPS w Laskach
III miejsce Martyna Wróbel PPS w Trzcinicy
Wyróżnienie Oliwia Wiśniewska PPS w Laskach.

Na zakończenie sekretarz Gminy Trzcinica pani Renata Ciemny oraz członkowie komisji wręczyli uczestnikom konkursu nagrody, dyplomy i słodkie upominki.