Theme header background image
Licznik odwiedzin: 294048

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Podsumowanie IX edycji nauki pływania w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Czwartek, 29.11.2018

W listopadzie br. zakończyła się IX edycja zajęć nauki pływania w Gminie Trzcinica dla uczniów ze szkół podstawowych w formie pozaszkolnych zajęć sportowych.

Zajęcia odbywały się od września, a tegoroczna edycja została dofinansowana w ramach realizacji rządowego projektu pn. „Umiem pływać” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Operatorem zadania było Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z Poznania.
Zajęcia odbywały się w obiekcie krytej pływalni w Słupi p. Kępnem z częstotliwością raz w tygodniu. Przed rozpoczęciem nauki pływania wszyscy uczestnicy tradycyjnie otrzymali czepki pływackie. Za prawidłową realizacją i przebieg zajęć odpowiadał personel basenu w formie wykwalifikowanych instruktorów i ratowników. Zrealizowano program zgodnie z przyjętym planem zajęć powszechnej nauki pływania. Były m.in. zanurzenia w wodzie, ćwiczenia prawidłowego oddechu podczas pływania, ćwiczenia wypornościowe, proste skoki do wody, ćwiczenia ruchów napędowych. Nie zabrakło też różnych gier i zabaw z wykorzystaniem poznanych elementów oraz sprawdzianów umiejętności.
Realizacja projektu zakończyła się wręczeniem uczestnikom projektu przez Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika pamiątkowych medali „Umiem pływać 2018”, co miało miejsce w placówkach szkoły.