Theme header background image
Licznik odwiedzin: 294048

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Inwestycja zakończona

Opublikowany przez admin Wtorek, 27.11.2018

Zakończyła się inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”.

Zadaniem objęte były ulice Jana Pawła II, Młyńska, ks. Białka, Kościelna i Pocztowa w Trzcinicy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, a wartość całkowita prac wyniosła 5 245 094,35 złotych z czego 2 771 270,93 złote to dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach wykonywanych prac powstało 3820 mb kanalizacji sanitarnej i 421 mb przykanalików kanalizacji sanitarnej, 466 mb kanalizacji deszczowej oraz 2840 mb sieci wodociągowej i 845 mb przyłączy wodociągowych. Wybudowano nową przepompownię oraz wyremontowano kolejną. Odbudowano także ulice ks. Białka, Kościelną i Pocztową. Poza tym zakresem wybudowano ulicę Młyńską. Łącznie 1740 mb nowych dróg. Równolegle realizowała swoje prace Wielkopolska Spółka Gazownictwa wykonując sieć gazu ziemnego.