Theme header background image
Licznik odwiedzin: 294048

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 23.11.2018

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi  akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Trzcinica od 50 do 67 roku życia.

Badania będą dotyczyć profilaktyki nowotworów jelita grubego - badanie na obecność krwi utajonej w kale. W dniu 6 grudnia 2018 r o godz. 17.00 w sali nr 10 Urzędu Gminy Trzcinica przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne. Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań. Natomiast w dniu 12 grudnia 2018 roku od godz. 12.00 do 16.00 w  sali nr 10 Urzędu Gminy Trzcinica przeprowadzony zostanie odbiór przygotowanego materiału do badania.