Theme header background image
Licznik odwiedzin: 294048

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Pierwsza sesja

Opublikowany przez admin Czwartek, 22.11.2018

20 listopada 2018 roku w sali sesyjnej odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Trzcinica kadencji 2018 – 2023.

Prowadzenie sesji rozpoczął Stanisław Maryniak, który powitał wszystkich obecnych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego radni oraz wójt złożyli ślubowanie. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica, którym został Zdzisław Mikołajczyk. Wiceprzewodniczącymi zostali Irena Perlitius oraz Krzysztof  Waloszczyk. Ustalono także składy stałych komisji. Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów została Anna Bartkowiak, Komisji Rewizyjnej Łukasz Wielgosz, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Maruszka - Bednarek, Komisji Rozwoju i Rolnictwa Krzysztof Ostrowski i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Janusz Żłobiński.
Wójt Gminy Grzegorz Hadzik podziękował i pogratulował wszystkim radnym oraz życzył współpracy i podejmowania dobrych decyzji na rzecz mieszkańców Gminy Trzcinica.